Computer Protection for Windows

Home / Computer Protection for Windows
X

Съвременната защита е много повече от антивирус

F-Secure Computer Protection осигурява мощна и ефективна защита за Вашите Windows компютри, предоставяйки много повече от антивирусна защита.

HEURISTIC & BEHAVIORAL ANALYSIS

Засича и блокира  злонамерен код, без да разчита на сигнатури

SOFTWARE UPDATER PREMIUM

Автоматично следене за ъпдейти на хиляди приложения и версии

DATAGUARD PREMIUM

Предоставя допълнителна защита срещу ransomware и предпазва от унищожаване и подправяне на данни

DEEPGUARD 6

Патентована технология, гарантираща защита, основана на поведенчески анализ

MULTI-ENGINE ANTI-MALWARE

Получавайте ненадмината защита срещу вируси, троянски коне, руткит и друг зловреден софтуер

APPLICATION CONTROL PREMIUM

Блокира изпълнението на приложения и скриптове в съответствие със създадените корпоративни правила

F-SECURE SECURITY CLOUD

Получавайте незабавна защита срещу новопоявили се заплахи, независимо в коя точка на света се намирате

EXTENSIVE WEB PROTECTION

Подобрете сигурността и ефективността, като контролирате достъпа до уебсайтове

F-Secure Computer Protection се предлага в два варианта:

Standard Premium
Software Updater
DeepGuard 6
DeepGuard X
Security Cloud
Multi-Engine Anti-Malware
Browsing Protection
Web Traffic Protection
Web Content Control
Connection Control
Device Control
Application Control X
Managed Firewall

Whitepaper

F-Secure Ultralight

F-Secure Ultralight комбинира няколко уникални технологии за подобряване нивото на защита ипроизводителността на F-Secure продуктите за корпоративна защита.

Свалете тук:

Детайли

DeepGuard 6

Евристичен и поведенчески анализ

DeepGuard съчетава някои от най-модерните  технологии за сигурност. Това е последният и най-критичен слой на защита срещу новопоявили се заплахи - дори и тези, които са насочени към неизвестни досега уязвимости. DeepGuard наблюдава поведението на приложението и проактивно засича в движение всяко потенциално злонамерено действие, преди то да причини вреда. Чрез превключване на фокуса от сигнатури към изследване на злонамерени поведенчески модели, DeepGuard може да идентифицира и блокира зловреден код, дори преди прихващането и изследването на примерен файл.   Когато за първи път се стартира неизвестна или подозрителна програма, DeepGuard временно забавя изпълнението й, за да извърши проверка на репутацията и честотата на разпространение на файла. Изпълнява я в sandbox среда, след което я подлага на поведенчески анализ и следи за прихващане на уязвимости.

Connection Control

Повишена сигурност за жизненоважни сайтове

Connection Control е защитен слой, който подсигурява критични за бизнеса онлайн дейности като използването на интранет или чувствителни облачни услуги като CRM. Когато служител се опита да достъпи уебсайт, който е дефиниран за допълнителна защита, модулът Connection control автоматично подсигурява сесията. По време на действието на модула всички останали мрежови връзки са блокирани. Допълнителна настройка може да позволи на потребителите да използват вече заредени сайтове, които F-Secure разпознава като безопасни, за да не се намалява ефективността на служителите.   Защитата автоматично покрива сайтове за онлайн банкиране, предефинирани от F-Secure, като гарантира сигурността на данните за достъп до тези портали като потребителски имена и пароли.

Managed Firewall

По-добра сигурност и съвместимост

За налагане на правила, новата защитна стена на F-Secure надгражда наличната в Windows такава. Това значително увеличава съвместимостта с други приложения и мрежово оборудване. Експертният набор от F-Secure правила, противодействащи на рисковете, като разпространение на рансъмуер, се добавя върху стандартния набор от firewall правила, вече налични в Windows. В допълнение са налични профили, адаптирани към различни нива на сигурност в различни мрежи.

Web Traffic Scanning

Блокира злонамерено уеб съдържание

Web Traffic Protection предотвратява използването на активно съдържание като Java и Flash, които се използват масово при онлайн атаките. Тези компоненти се блокират автоматично при посещаване на непознати и подозрителни сайтове, въз основа на репутацията им. Администраторите могат да въвеждат изключения, като добавят сайтове към списък с доверени сайтове, например вътрешни сайтове на компанията, за които F-Secure няма данни за репутация. Web Traffic Protection сканира HTTP трафика в реално време с множество допълващи се механизми за сканиране срещу злонамерен код и репутационни проверки. Това гарантира, че заплахите са засечени и блокирани още на ниво трафик и преди да бъдат записани данни на твърдия диск. Това осигурява допълнителна защита срещу по-усъвършенствани зловредни приложения.

Botnet Blocker

Ефективно блокиране на ботнетите

Botnet Blocker предотвратяват комуникацията с Command & Control сървъри като по този начин противодейства на хакери, които имат за цел да контролират компрометирани активи:
 • Администраторите могат да предотвратят мрежовата активност, свързана с известни ботнети
 • Блокира DNS заявки на ниво хост
 • Ефективно може да спре повечето атаки, включително ransomware и APT
 • Администраторите могат да филтрират заявки въз основа на домейн репутация с възможност за добавяне в бели списъци

Patch Management

Автоматично управление на обновяванията

Над 80% от кибератаките са в резултат на необновен софтуер. Software Updater се грижи за актуализацията на Вашата Microsoft операционна система, както и на инсталираните приложения от трети производители.

DataGuard

Обектите, които F-Secure DataGuard защитава са папки, съхраняващи чувствителна информация. Този допълнителен слой защита срещу ransomware предпазва от злонамерени и/или непознати приложения, които се опитват да достъпят и модифицират охраняваните данни. Допълнителната логика значително увеличава точността на засичане на ransomware и произлизащите от тях процеси на криптиране. Модулът гарантира, че данните в охраняваните папки не са унищожени, подправени или криптирани. Наред с други предимства, модулът DataGuard дава възможност за възстановяване на данни в случай на успешна ransomware атака поради невъзможността съхраняваните данни да бъдат криптирани.

Application Control

Application Control предотвратява изпълнението на скриптове, дори и в случаите, в които те заобикалят други слоеве за защита. Това намалява риска от инсталирането и използването на злонамерен, незаконен или неоторизиран софтуер в корпоративната мрежа.   С Application Control можете да:
 • Идентифицирате и контролирате кои приложения могат да се изпълняват във Вашата мрежа
 • Идентифицирате надежден софтуер автоматично
 • Забраните всички други приложения, независимо дали са злонамерени, ненадеждни или просто нежелани
 • Елиминирате непознатите и нежеланите приложения във Вашата мрежа
 • Следите всички, работещи на крайните точки приложения
И не на последно място, можете да използвате модула, за да блокирате стартиране на скриптове вътре в приложенията, например:
 • Предотвратяване изпълнението на PowerShell скриптове във всички Microsoft Office приложения
 • Предотвратяване изпълнението на Batch скриптове във всички Microsoft Office приложения
  Application Control работи въз основата на правила, създадени от пен тестери на F-Secure, които обхващат вектори на атаки, използвани за пробив в корпоративни мрежи. Допълнително, администраторът може сам да дефинира правилата въз основа на различни критерии, като име или версия на приложението.

Multi-Engine Anti-Malware

Ненадмината защита от злонамерен код

За да прихване и неутрализира заплахите, компонентът за защита на работни станции използва базираната на няколко сканиращи устройства платформа. Тя предлага ненадмината защита срещу традиционни, базирани на сигнатури технологии:
 • Засича по-голям диапазон от злонамерени функции, шаблони и тенденции, предоставяйки по-надеждни и точни засичания, дори и за нови варианти на заплахи
 • Проверките в реално време към F-Secure Security Cloud, дават възможност за по-бърза реакция при новопоявили се заплахи в допълнение към минимално заемано място на самия компютър
 • Емулацията дава възможност за засичане на малуер, което използва обфускационни техники като по този начин добавя допълнително ниво на защита преди файлът да бъде стартиран.

Browsing Protection

Сигурна и ефективна работа в интернет

Browsing Protection гарантира, че служителите могат да работят безопасно и ефективно онлайн без притеснения.
 • Предотвратява достъпа на служителите до злонамерени сайтове
 • Елиминира човешката грешка и проактивно намалява излагането на опасност
 • Работи с всички основни браузъри.

Web Traffic Protection

Блокира злонамерено уеб съдържание

  Web Traffic Protection предотвратява използването на активно съдържание като Java и Flash, които се използват масово при онлайн атаките. Тези компоненти се блокират автоматично при посещаване на непознати и подозрителни сайтове, въз основа на репутацията им. Администраторите могат да въвеждат изключения, като добавят сайтове към списък с доверени сайтове, например вътрешни сайтове на компанията, за които F-Secure няма данни за репутация.   Web Traffic Protection сканира HTTP трафика в реално време с множество допълващи се механизми за сканиране срещу злонамерен код и репутационни проверки. Това гарантира, че заплахите са засечени и блокирани още на ниво трафик и преди да бъдат записани данни на твърдия диск. Това осигурява допълнителна защита срещу по-усъвършенствани зловредни приложения.

Web Content Control

Подобрява производителността и намалява риска

Web Content Control позволява ограничаване на непродуктивното използване на Интернет. Функциятазабранява достъпа до несвързани с работата сайтове, например социални медии и сайтове за възрастни. ИТ администраторите могат да правят локални изключения. Например, ако е наложено ограничение за достъп до сайтове за социални мрежи е възможно да се добави изключение за Linkedin.com.

Security Cloud

Заплахи в реално време

F-Secure Security Cloud е собствената система за анализ на заплахи на F-Secure. Системата се обновява непрекъснато, използвайки самообучаваща се технология и корелация. F-Secure Security Cloud е в постоянна комуникация с клиентските системи, върху които има инсталиран F-Secure софтуер и при появата на нова, непозната заплаха осигурява защита в рамките на минути. Например, ако евристичният и поведенчески анализ на DeepGuard идентифицира zaro-day атака, F-Secure Security Cloud споделя информацията автоматично с всички защитени устройства и по този начин прави новопоявилата се атака безобидна, само минути след първоначалното й засичане.

Device Control

Достъп само за надеждни периферни устройства

Device Control спира заплахите, пренасяни чрез хардуерни устройства като USB, CD-ROM устройства и уеб камери, преди да проникнат във Вашата система. Тази функция служи и срещу изтичане на данни, позволявайки read-only достъп.

Software Updater

Над 80% от кибератаките са в резултат на необновен софтуер. Software Updater се грижи за актуализацията на Вашата Microsoft операционна система, както и на инсталираните приложения от трети производители.   Software Updater сканира за липсващи софтуерни актуализации, на тази база създава отчет за възможните уязвимости и предоставя възможността обновяванията да бъдат изтеглени автоматично или ръчно. Модулът покрива актуализации на Microsoft, както и 2500+ производители на приложенсофтуер като Flash, Java, OpenOffice и много други.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search