Management portal

Home / Management portal
X

ДОСТЪПНА СИГУРСНОСТ

F-Secure Protection Service for Business предоставя лесна за инсталиране, управление и наблюдение защита за всички корпоративни работни станции и сървъри посредством интуитивна уеб-базирана конзола. Достъпна сигурност в реално време с информация за статуса на сигурността на всяко устройство и с възможност за администриране, прихващане и отстраняване на заплахи от една единствена конзола.

  • Бърза и независеща от големината на мрежата инсталация
  • Управление на сигусността – индивидуално или групово създаване, персонализиране и задаване на политики за сигурност
  • Наблюдение на сигурността – наблюдение на сигурността посредством графичен изглед
  • Упраление на обновяванията – наблюдение и приоритизация на уязвимостите с необходимост от обновяване

ДЕТАЙЛИ

Централизирана инсталация

Проста и автоматична инсталация

AV-Comparatives намира нашата инсталация „не по-сложна от инсталиране на iTunes". Нещо повече, конзолата дава възможност за централизирана инсталация, използвайки изпратен по имейл линк. За максимално улеснение на крайния потребител абонаментният ключ е интегриран в инсталационния файл. За по големи организации е достъпна функцията за създаване на MSI пакет, който може да бъде приложен отдалечено с групова политика. Софтуерът автоматично деинсталира вече налични конкурентни решения, гарантирайки безпроблемна и бърза инсталация на Windows клиенти и безболезнено преминаване от един защитен софтуер към друг.

Управление на сигурността

Управление на настройките за сигурност

Възможност за настройка и персонализиране на индивидуални политики за сигурност (профили) и прилагането им на индивидуални машини или групи от компютри, респективно мобилни устройства и сървъри.
Наличие на задълбочени опции за настройка, лесни за конфигурация, така че да паснат най-точно на нуждите на всеки:
• Конфигурация на защитна стена
• Настройка на различни компоненти, например сканиране в реално време и евристичен анализ
• Управление и конфигурация на автоматичните сканирания за липсващи обновявания на инсталираните приложения и тяхното обновяване
В допълнение имате възможността да наложите най-разнообразни правила за управление на уеб трафика:
• Задаване на подсигурен достъп до критични уеб сайтове, например интранет или CRM
• Филтриране на определени категории уеб сайтове по предефинирани правила
• Блокиране на уеб съдържание от непознати сайтове, например java скриптове
• Налагане на политики за въвеждане на код за достъп при засечена кражба на мобилно устройство
• Всички политики могат да бъдат заключени, за да се предотврати промяната им по страна на потребителите.

Наблюдение на сигурността

Наблюдение на статуса на сигурността в реално време

Порталът за управление дава пълен поглед върху цялостната защита на мрежата. Това включва потенциални софтуерни уязвимости, експлоатирани устройства, липсващи обновявания, както и статуса на защитните функции като сканиране в реално време и защитната стена. Например, чрез проследяването на блокираните инфекции, може да се обърне специално внимание на най-често атакуваните устройства. Настройката на автоматични известия спомага за времето за реакция и предприемането на действия във връзка със засечени инфекции.

Графични доклади

Интуитивни графични доклади за статуса на сигурността

Порталът за управление дава достъп до широк спектър от графични доклади в интуитивен формат, лесен за възприемане и разбиране.

Software Updater

Автоматично обновяване

Software Updater е критична за сигурността компонента, напълно интегрирана в портала за управление на PSB и предлагаща автоматизирано обновяване на операционните системи и всички инсталирани приложения до последна актуална версия. Software Updater сканира за липсващи софтуерни актуализации, на тази база създава отчет за възможните уязвимости и предоставя възможността обновяванията да бъдат изтеглени автоматично или ръчно. Модулът покрива актуализации на Microsoft, както и 2500+ производители на приложен софтуер като Flash, Java, OpenOffice и много други. Администраторът може да дефинира изключения в автоматичния режим или да зададе конкретни ден и час за извършване на автоматичните обновявания. При необходимост от рестартиране на работната станция след инсталиране на обновяванията, може да бъде зададен период, който да не смущава работата на потребителите. При условие, че повече от едно от обновените приложения изискват рестартиране на машината, Software Updater гарантира прилагането на единствен рестарт.

Автоматични обновявания на дефинициите

Висока продуктивност & минимален риск

Хостваните услуги за сигурност имат сериозни предимства. Не се налага наличието на хардуер или софтуер за инсталация и управление на сигурността – всичко, от което имате нужда е браузър. При наличието на липсващи обновявания, Protection Service for Business се грижи за автоматичното обновяване на инсталираните приложения. В допълнение, агентите на инсталираните клиенти обновяват базата данни със сигнатурите автоматично, спестявайки време за управление.

Management API

Готовност за пълна интеграция

Вграденият API дава възможност за пълна интеграция на PSB портала със системите за управление на трети производители. Всички операции достъпни през PSB портала са достъпни също и през вградения API. Тази интеграция подпомага използването на вече налични инвестиции в системи за централизирано управление и оптимизира работата на администраторите, свързана с информационната сигурност. Освен това позволява създаването на допълнителна автоматизация, персонализирани доклади и оптимизиране на управлението за нуждите на конкретната организация.

Управление на устройствата

Достъп само за надеждни периферни устройства

Device Control спира заплахите, пренасяни чрез хардуерни устройства като USB, CD-ROM устройства и уеб камери, преди да проникнат във Вашата система. Тази функция служи и срещу изтичане на данни, позволявайки read-only достъп.

Защитна стена

По-добра сигурност и съвместимост

За налагане на правила, новата защитна стена на F-Secure надгражда наличната в Windows такава. Това значително увеличава съвместимостта с други приложения и мрежово оборудване. Експертният набор от F-Secure правила, противодействащи на рисковете, като разпространение на рансъмуер, се добавя върху стандартния набор от вече налични в Windows firewall правила. В допълнение са налични профили, адаптирани към различни нива на сигурност в различни мрежи.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search